Videnbaseret organisation

RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret organisation af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer

Organisationen blev etableret i 1992, hvor 13 danske revisionsfirmaer blev enige om at etablere et samarbejde. I dag omfatter RevisorGruppen Danmark 24 revisionsfirmaer med 69 kontorsteder, 265 statsautoriserede revisorer og cirka 1.600 medarbejdere.

Grundstenen i samarbejdet var en enighed om, at samarbejdet i RevisorGruppen Danmark skal bruges til at skabe høj kvalitet i arbejdet.

Tætte lokale relationer

Ved starten skuede de 13 samarbejdspartnere på en verden, hvor fusioner og globalisering var på alles læber. RGD-firmaernes synspunkt var, at den danske virksomhedsstruktur er mere lokal end den er global. En sund forretning skal skabes i et tæt og engageret samarbejde med de små og mellemstore virksomheder, som udgør majoriteten af medlemsfirmaernes kunder.

Viden og udvikling i fællesskab

Det er et faktum, at virksomheder lever i en verden, hvor love og regler forandrer sig med en så eksplosionsagtig fart, at det kan være svært at følge med.

Revisionsfirmaer skal hele tiden udvikle og uddanne for at følge med, og RGD's medlemsfirmaer har erkendt, at der er meget at vinde ved at udvikle sammen i stedet for hver for sig.

Uddannelse

Viden og uddannelse er tæt forbundne faktorer. Gennem RGD-samarbejdet varetages en stor kursusaktivitet, hvor alle medarbejderne mødes på interne kurser til efteruddannelse og fagligt samvær.

Medlemmernes suverænitet

Det er vigtigt for os at slå fast, at alle medlemmer af RevisorGruppen Danmark ønsker at bevare deres suverænitet. Samarbejdet med andre revisionsfirmaer sikrer den faglige styrke og smidighed. Viden og uddannelse er tæt forbundne faktorer.

I det daglige mærker kunderne således ikke RevisorGruppen Danmark. Samarbejdet er en fagfunktion, der som eneste kunder har de 24 medlemsfirmaer. Indirekte er samarbejdet til stede i den viden og kvalitet, der styrer det daglige arbejde i revisionsfirmaet.