HVAD KAN VI

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring er omdrejningspunktet for Revisorgruppen Danmarks faglige aktiviteter. Medlemsfirmaerne er sikret et kvalitetsstyringssystem, der til stadighed lever op til faglige normer og standarder. Det indebærer blandt andet, at politikker og procedurer inden for alle typer af erklæringsopgaver, herunder revision, review og regnskabsassistance, er dokumenteret i det enkelte medlemsfirma. Det gælder ligeledes relevante etiske krav til medlemsfirmaerne og til de enkelte revisorer.

Kvalitetsstyringssystemet indebærer, at der hele tiden sker kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Samtidig sikrer egenkontrolsystemet, at intet produkt forlader medlemsfirmaet uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede ansvar.

Revisorgruppen Danmarks sekretariat er sammen med medlemsfirmaerne ansvarlig for, at metoder og produkter udvikles, så disse altid er på højeste faglige niveau.

CaseWare

I Revisorgruppen Danmark har vi i næsten to årtier anvendt den meget anerkendte revisorsoftware CaseWare. Vores løsning er imidlertid egenudviklet. Det sikrer en høj faglig standard, og såvel regnskabsbygger som arbejdsprocesser er meget brugervenlige. Løsningen er med til at sikre kvalitet og høj faglig standard i produkter og dokumentation.

Kvalitetskontrol

Medlemsfirmaer i Revisorgruppen Danmark skal til stadighed efterleve regler og standarder for statsautoriserede revisorer, og generelt skal statsautoriserede revisionsfirmaer underkastes såvel ekstern som intern kvalitetskontrol. Den eksterne kontrol varetages altid af Erhvervsstyrelsen, medens den interne kvalitetskontrol i Revisorgruppen Danmarks medlemsfirmaer udføres af højt kvalificerede medarbejdere fra sekretariatet. Resultaterne fra den interne kvalitetskontrol anvendes bl.a. som grundlag for videreudvikling af kvalitetsstyringssystemet.

Faglig assistance

Sekretariatets faglige medarbejdere assisterer revisorerne med løsning af problemstillinger relateret til erklæringsopgaver og regnskabsudarbejdelse. Der ydes såvel telefon- som mailsupport.

Kursusaktiviteter

Via Revisorgruppen Danmarks kursusafdeling sikres den enkelte revisor et bredt udbud af uddannelsestilbud. Uanset om du er revisorelev, revisorassistent eller statsautoriseret revisor, har vi de rigtige kurser med højt kvalificerede undervisere. Vi benytter en række anerkendte kursussteder beliggende i alle landsdelene, og du kan komme på såvel eksternat- som internatkurser.

… og alt det andet

Vi tilbyder vores medlemsfirmaer en række andre ydelser og medlemsfordele, som du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om.

Copyright 2023 Revisorgruppen Danmark