Værktøjer

Vi leverer en række specialudviklede værktøjer og modeller, som bidrager til høj kvalitet i opgaveløsningen  

Specialudviklede værktøjer og modeller, som skaber værdi

Vores vigtigste opgave er at levere værdi til vores medlemmer.

Det gør vi blandt andet ved at udvikle og implementere værktøjer og modeller til styring af kvaliteten af medlemmernes arbejde. Vores specialudviklede værktøjer bidrager til høj faglig kvalitet i opgaveløsningen samtidig med, at de sparer vores medlemsfirmaer tid og ressourcer, da de undgår selv at skulle bruge tid og ressourcer på udvikling. 

Vores højt specialiserede fagfolk arbejder kontinuerligt med udvikling og opdatering af væktøjer i samarbejde med vores medlemmer, så vi sikrer, at vores værktøjer og modeller overholder lovgivningen og de internationale standarder, men samtidig er praktisk anvendelige.     

VÆRKTØJER

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring er omdrejningspunktet for vores faglige aktiviteter.

Vores medlemsfirmaer er sikret et kvalitetsstyringssystem, der til stadighed lever op til lovgivningen, faglige normer og standarder, herunder ISQM1 og 2. Det indebærer blandt andet, at politikker og procedurer inden for alle typer af erklæringsopgaver, herunder revision, udvidet gennemgang, review og regnskabsassistance, er dokumenteret i det enkelte medlemsfirma.

Det gælder ligeledes relevante etiske krav til medlemsfirmaerne og til de enkelte revisorer, herunder krav i hvidvaskloven og uafhængighedsbestemmelserne.  

Vores sekretariat er sammen med medlemsfirmaerne ansvarlig for, at kvalitetsstyringssystemet udvikles, så metoder og produkter altid er på højeste faglige niveau, og derigennem kan medlemsfirmaerne opnå høj kvalitet i de ydelser, der leveres til deres kunder.


Hvidvask

Vores kvalitetsstyringssystem indeholder guidelines til brug for det enkelte medlemsfirmas egen risikovurdering og risikostyring, som revisionsfirmaer, jf. hvidvasklovens §7 og §8, er forpligtede til at dokumentere.

Hertil kommer adgang værktøjer til sikring af fornødent kendskab til revisionsfirmaets kunder (KYC). Som medlem af RGD er man omfattet af obligatorisk intern kvalitetskontrol vedrørende efterlevelse af kravene i hvidvaskloven. Kontrollen udføres af specialister inden for hvidvasklovgivningen.

 

VÆRKTØJER

Kvalitetskontrol

Vores medlemsfirmaer skal efterleve regler og standarder for godkendte revisorer, og godkendte revisionsfirmaer er underlagt såvel ekstern som intern kvalitetskontrol.

Den eksterne kontrol varetages altid af Erhvervsstyrelsen, mens den interne kvalitetskontrol i vores medlemsfirmaer udføres af højt kvalificerede medarbejdere fra sekretariatet.

Resultaterne fra den interne kvalitetskontrol anvendes bl.a. som grundlag for videreudvikling af kvalitetsstyringssystemet.

VÆRKTØJER

CaseWare

Vi har i 2 årtier anvendt den meget anerkendte revisorsoftware CaseWare.

Vores tekniske løsning er imidlertid egenudviklet af vores dygtige CaseWare-team. Det sikrer en høj faglig standard, og såvel regnskabsbygger som arbejdsprocesser er meget brugervenlige.

Løsningen er med til at sikre kvalitet og høj faglig standard i produkter og dokumentation, og CaseWare kan bruges på flere forskellige virksomhedstyper og erklæringsopgaver. 

VÆRKTØJER

Eksterne systemleverandører

Vi har en lang række samarbejdsaftaler med systemleverandører, som bidrager med viden og dokumentation. 

Vi samarbejder blandt andre med:

  • Karnov Online 
  • Wolthers Kluwer 
  • Creditro (KYC)
  • Nordic Whistle (whistleblower system)
  • Cerrix (ISQM)

Medlemsskab

Er du interesseret i at blive klogere på mulighederne for at blive medlem?