Hvem er vi?

Vi er et vidensbaseret netværk bestående af 24 uafhængige godkendte revisionsfirmaer

Et vidensbaseret netværk

Vi blev etableret i 1992 med det overordnede formål at skabe høj kvalitet i medlemsfirmaernes arbejde og ydelser.

Kvalitet
Den høje kvalitet er fortsat en grundsten i netværkets samarbejde, og vi understøtter dette med modeller, et bredt udannelsestilbud og ikke mindst et sekretariat bemandet med nogle af landets dygtigste fagspecialister inden for revisors kerneydelser.

Vores fagspecialister kommer med erfaring fra branchen. Det betyder, at de har en god forståelse for, hvordan der arbejdes i praksis, og hvordan vi udarbejder de bedste og mest praktisk anvedelige løsninger.     

Skat
Vi beskæftiger os ikke med skat, for på det område samarbejder vi med kolleger i vores associerede virksomhed Revitax A/S, som beskæftiger nogle af landets bedste skatte- og momsspecialister.

Vi spænder bredt
Revisorgruppen Danmark blev oprindeligt stiftet af 13 revisionsfirmaer, og i dag er vi vokset til 24 medlemsfirmaer fordelt i hele landet med 77 kontorsteder, ca. 300 statsautoriserede revisorer og ca. 1.900 medarbejdere. Dermed er vi i dag ubetinget landets største netværk af selvstændige, godkendte revisionsfirmaer.

Medlemsfirmaer
Vores medlemsfirmaer servicerer primært SMV-segmentet, men der er en betydelig størrelsesforskel på vores medlemsfirmaer. Størrelsenforskellen og det faktum, at vi ikke er ens, ser vi som en stor styrke. Det betyder nemlig, at vi får flere forskellige vinkler og bidrag, hvilket alt sammen bidrager til at udvikle vores netværk.

Da vi skal servicere både små og store medlemsvirksomheder, stræber vi altid efter at tilpasse vores ydelser, så de er anvendelige for alle vores medlemsfirmaer.    

OM OS

Vision & mission

Vores vision er, at vi vil være branchens bedste backoffice. 

Vores mission er. at vi er et fællesskab, der sikrer konkurrenceevne, kvalitet og kompetenceløft. 

OM OS

Medlemsskab

RGD er et lukket netværk i den forstand, at det ikke er muligt blot at melde sig ind. Et medlemsskab kræver, at dit revisionsfirma lever op til en række krav, som du kan blive klogere på herunder: 

  • Medlemmer af RGD skal være statsautoriserede eller godkendte revisionsfirmaer, hvis indehavere er medlem af FSR ‐ danske revisorer. Firmaets tilknyttede virksomheder er også pligtige under medlemskabet af RGD. 
  • Statsautoriserede revisorer bosiddende i Danmark, i Grønland eller på Færøerne skal – direkte eller indirekte – til enhver tid eje flertallet af kapitalandelene og stemmerettighederne i medlemsfirmaet.
  • Det er bestyrelsen, der indstiller nye medlemmer til optagelse i RGD.
    Indstiller bestyrelsen et nyt medlemsfirma til optagelse, skal hvert medlemsfirma godkende optagelsen af det nye medlemsfirma. 

Hvis dit revisonsfirma opfylder ovenstående, og du er interesseret i at vide mere om et medlemsskab hos RGD, er du velkommen til at kontakte RGD's direktør Lars Hjort.

OM OS

Revisions- og regnskabsudvalg

Vores Revisions- og regnskabsudvalg udgøres af repræsentanter fra medlemsfirmaerne og vores sekretariat. Deres opgave er i fællesskab at drøfte og beslutte, hvordan vores modeller bliver praktisk anvendelige.

Synergien mellem vores teoretiske viden og medlemsfirmaernes praktiske tilgang giver os et godt udgangspunkt for at levere modeller af høj faglig kvalitet og som også fungerer i praksis.   

Har du spørgsmål til os?

Du er mere end velkommen til at kontakte os.