Netværk i netværket

Sammen er vi større og stærkere

Vi rummer også 3 mindre netværk

Vi har 3 mindre, interne netværk, hvor medlemmerne udgøres af repræsentanter fra vores medlemsfirmer.

Omdrejningspunktet for de 3 netværk er videndeling, erfaringsudveksling og faglig sparring. Vi ser det nemlig som en stor styrke, at vi er en blandet medlemsskare, som hver især har masser at byde ind med. 

I netværkene kan man løfte i flok og fordele arbejdsopgaverne, så alle ikke løber efte den samme bold. Ofte har det også en positiv afsmitning på prisen, at man kan indkøbe værktøjer, software osv. i fællesskab.  

NETVÆRK

RGDigital

RGDigital blev oprettet i 2019 på baggrund af et ønske om et digitalt orienteret fællesskab, som undersøger relevante digitale værktøjer, som kan effektivisere og højne kvaliteten af det arbejde, der foregår i medlemsfirmaerne.

Netværket udgøres af 24 medlemmer, og det er organiseret i en hovedstyregruppe og en række arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne har hver især deres eget fokusområde, som de afsøger og tester løsninger indenfor. Herefter træffer RGDigital beslutning om, hvilke løsninger de anbefaler RGD at bruge kræfter på, og hvilke løsninger det ikke giver mening at gå videre med.    

 

NETVÆRK

RGQ

RGQ er et netværk for vores kvindelige godkendte revisorer.

Kvindelige godkendte revisorer er underrepræsenteret i branchen, og de oplever ofte at sidde alene i en mandeverden. Derfor har vi etableret et netværk for de kvindelige godkendte revisorer, så de har et forum til at erfaringsudveksle med andre ligesindede. 

Netværket har fokus på de mere bløde værdier såsom ledelse, medarbejderpleje, kunderelationer osv, som alle er altafgørende led i at drive en god forretning.  

NETVÆRK

Erhvervsservicenetværk

Vores nyopstartede netværk for erhversservice er et tilbud til den store og vigtige gruppe af medarbejdere, der til dagligt arbejder i erhversservice i vores medlemsfirmaer.

Erhvervsservicemedarbejderes arbejde minder ofte om en selvstændigs, da de tit har deres egen kundeportefølje. Det gør, at de sidder ”alene” med udfordringerne, og derfor har stor gavn af at kunne sparre med andre, der sidder med de samme problemstillinger.

Netværket er også et oplagt forum til at få udviklet fælles værktøjer, som er specifikt udviklet til at lette hverdagen for erhvervsservice.