NETVÆRK I NETVÆRKET

RGQ

Netværk for kvindelige godkendte revisorer og partnere i revisionsbranchen

Et fagligt netværk

I revisionsbranchen er der traditionelt set flere mænd end kvinder. Og af disse fravælger flere lederrollen i forhold til mænd. De få, der vælger at blive ledere, giver udtryk for, at de ofte mangler sparring fra ligesindede kvinder.

Derfor besluttede RGD i 2017 at danne og facilitere et fagligt netværk for vores kvindelige medlemmer, som bærer titlen godkendt revisor, partner eller begge.

Netværket hedder RGQ og giver en mærkbar værdi for vores medlemmer, da de her finder den nødvendige støtte, sparring og inspiration, som de tidligere havde så svært ved at finde på egen hånd.  

Giver ballast til at være i ”gamet”

Den gode idé bag netværket holder den dag i dag; at give adgang til et fortroligt rum, hvor RGD's kvindelige medlemmer kan drage nytte af hinanden til såvel faglige som personlige problemstillinger fra hverdagen.

Mange kvinder giver udtryk for, at revisorbranchens krav til ansatte med højt ansvar kan være svære at forene med især familielivet. Her kan andre kvinder vise, hvordan de formår at få både karrieren og familiekabalen til at gå op. 

RGQ giver netværksmedlemmerne mulighed for at inspirere hinanden og finde frem til de gode løsninger ved at dele egne erfaringer og udfordringer fra det professionelle og private liv.   

Det giver dermed de kvindelige ledere et bedre ståsted og forudsætning for at være i ”gamet” i en branche, der arbejder kontinuerligt mod at skabe en bedre work-life balance, men som stadig er karakteriseret ved en sæsonbetonet, høj arbejdsbyrde.

Adgang til vidensdeling – uden barrierer eller forbehold

Lissen Fagerlin Hammer er statsautoriseret revisor og ser en stor værdi i at være en del af RGQ, da hun som andre i netværket ikke er vant til mange kvindelige statsautoriserede revisor-kollegaer. Hun udtaler:

”Da jeg fik mulighed for at deltage, så jeg det som en chance for at lære mine netværkskollegaer bedre at kende og få indblik i deres verden.”

Selvom tiden er knap for alle, så oplever Lissen, at de ca. 20 deltagere prioriterer netværket, og hjælper hinanden på kryds og tværs:

”Der er altid et stort engagement og en villighed til at sparre med hinanden uden barrierer eller forbehold. Alle er indstillet på at diskutere, lytte og bidrage uden at se hinanden som konkurrenter.”

Faktisk bliver alle typer af emner drøftet åbent i netværket, uddyber Lissen:

”Vi berører også de mere bløde værdier, men faktisk går meget af tiden med at diskutere ledelses- og driftsmæssige udfordringer, så vi får en god drift i en travl hverdag. F.eks. Erhvervsserviceafdelingen – hvordan styrer man den, så sammenspillet mellem vores afdelinger fungerer bedst muligt?”

Netværket har en stor betydning, men i særdeleshed for kvindelige ledere i mindre firmaer, fremhæver Lissen: 

"Vi er ikke store nok til at tænke alle tanker selv, så det er altafgørende at blive inspireret af input fra andre. Adgang til vidensdeling og sparring med andre revisionsfirmaer hjælper os til at finde de gode løsninger. Jeg elsker, at jeg selv kan spille ind med et aktuelt emne og altid få noget ærligt og brugbart igen.”

Da jeg fik mulighed for at deltage, så jeg det som en som en chance for at lære mine netværkskollegaer bedre at kende og få indblik i deres verden.

Netværket har plads til endnu flere

Netværket består af ca. 20 medlemmer, og vi byder gerne flere velkommen!

Møderne finder sted 4 gange årligt. Der er tale om fysiske møder, hvor vi skifter lokation mellem medlemmernes organisationer i hele landet, hvilket giver os et bredt indblik i hinandens hverdag og revisorbranchen generelt.   

Foredrag om ledelse og persontyper, indlæg fra phd.-studerende om revisorbranchen, dialog med Lone Strøm fra FSR, dilemmaer til diskussion i stil med Mads & Monopolet og walk & talk om ledelseserfaringer og de vanskelige samtaler er nogle af de emner, som vi har haft på agendaen hos RGQ.

Kontakt uddannelseschef hos RGD, Anja Offenberg, for at høre mere om RGQ.