FAGLIG SUPPORT

Tilgængelig og kompetent rådgivning

En værdigfuld ressource for vores medlemsfirmaer

Nem og hurtig adgang til faglig support

Som medlem af RGD står du aldrig alene med komplekse problemstillinger eller vanskelige spørgsmål. For når kollegaen ikke kan hjælpe med en løsning, eller svaret på problemstillingen ikke er at finde i RGD’s online vidensportal, så kan du altid kontakte vores faglige support, som sidder klar til at hjælpe.

Direkte adgang til faglige eksperter

RGD sekretariatets faglige support består pt. af 4 medarbejdere: Torben, Thomas, Michael og Casper. Til sammen udgør de det faglige team, som dagligt løser mange hovedbrud for medlemmerne.    

De er hver især eksperter på deres område inden for revision og regnskab, og deres faglige specialisering gør dem i stand til at supplere hinanden og løse en bred vifte af forskelligartede opgaver og spørgsmål fra medlemmerne.    

Sparring og rådgivning om svære problemstillinger hos revisor

Som seniorkonsulent i den faglige support har Torben Winther Jørgensen været en del af RGD’s sekretariat siden 2008. Han bruger størstedelen af sin tid på at besvare henvendelser på e-mail og telefon for at hjælpe medlemmerne med at finde de bedste løsninger.

Han fortæller:

”Medlemsfirmaernes revisorer bruger os, når de støder på svære problemstillinger og besværlige spørgsmål – altså noget de ikke selv kan komme videre med. De er ligesom stødt mod muren og mangler sparring og input til en faglig god løsning på problemstillingen.”

Ofte får Torben en casebeskrivelse, så han har konteksten for problemstillingen. Andre gange efterspørger revisor en specifik erklæring, som der ikke har været udarbejdet et eksempel på før.

Torben beretter:

”Så sparrer jeg med revisor om, hvilken erklæring der vil være den rigtige, hvorefter revisor laver et udkast, som jeg får til gennemgang.”

”Vi er villige til at gå rigtig langt for vores medlemmer, da vi ved, at vi med vores support kan hjælpe dem til at komme videre.

Torben Winther Jørgensen,

Hurtig respons på e-mail og telefon

Hurtig og kompetent hjælp er vigtigt for vores medlemmer, og derfor er tilgængelighed essentiel, fortæller Torben:  

”Vi er villige til at gå rigtig langt for vores medlemmer, da vi ved, at vi med vores support kan hjælpe dem til at komme videre. Personligt vil jeg hellere have spørgsmål ud af verden, så jeg svarer oftest hurtigst muligt.” 

Om man vælger at kontakte faglig support på mail eller telefon er meget en smagssags, men det kommer også tit an på, om der er tale om en hastesag, uddyber Torben:

”Hvis jeg skal slå noget op og undersøge nærmere, svarer jeg som udgangspunkt altid på mail, hvorimod telefonen oftest bruges til hurtig hjælp til afklaring eller at finde en erklæring, revisor kan tage udgangspunkt i.”

Brede spørgsmål og gengangere fra revisor

Spørgsmålene, som faglig support modtager, spænder bredt, men generelt får vi mange spørgsmål til omstruktureringer, fusioner, spaltninger, selskabsomdannelser, de regnskabsmæssige problemstillinger såsom forlods udbytteret, koncerntilskud og ulovlige kapitalejerlån. 

Torben giver et eksempel på en specifik forespørgsel og en optimal løsning i samarbejde med en revisor, som i dette tilfælde vedrører spaltning med negativ egenkapital:

”Revisor og jeg endte i en helt anden retning end revisor havde tænkt på. Det gode var, at vi i fællesskab fandt en bedre løsning, som tilmed gjorde revisors arbejde lettere. Det ultimative mål for faglig support er jo at bidrage med god vejledning og gode løsninger, så revisor får hjælp til at løse sine opgaver.”

Viden via netværk

Den interne, akkumulerede viden hos faglig support er omfattende. Men for at kunne yde den bedste, faglige support, kræver det adgang til den allernyeste viden inden for revision.

Derfor holder de 4 eksperter løbende kontakt til deres store bagland, som består af kontakter, der sidder i tilsvarende stillinger, hos myndighederne og i branchen generelt.  

Interesseret i faglig support?

Faglig support er en eksklusiv fordel ved et medlemskab hos RGD.

Kontakt direktør Lars Hjort, hvis du vil høre mere om et medlemskab, der får selvstændige, godkendte revisionsfirmaer til at stå stærkere.