NETVÆRK I NETVÆRKET

Fagligt fyrtårn

Videndeling styrker os alle

Et netværk med videndeling som omdrejningspunkt

Revisionsbranchen er videnstung, og det kræver en indsats at holde sig opdateret på de konstante ændringer og krav, som påvirker revisors arbejde. Derfor er videndeling på tværs af det enkelte medlemsfirma, men også fra RGD til medlemsfirmaerne helt essentiel.    

På den baggrund tog statsautoriseret revisor Jonas Bødker-Iversen fra Grant Thornton i Randers initiativ til et internt netværk med det formål at sikre videndeling mellem RGD og medlemsfirmaerne. Navnet blev Fagligt fyrtårn, og netværket mødtes første gang i efteråret 2023 og er nu så småt ved at finde sin form.   

Jonas fortæller om netværkets formål:

”Tanken er, at de faglige fyrtårne skal klædes særlig godt på specifikke emner for derefter at hjælpe med at få den viden udbredt. De faglige fyrtårne skal via RGD’s faglige specialister informeres om de nyeste, vigtigste og mere komplekse områder, så vi opbygger flere interne vidensressourcer, hvilket vil bidrage til at videreudvikle det faglige niveau i vores afdelinger.”

Kom tættere på nørdet viden

Kasper Spile Otten fra Sønderjyllands Revision og Anne Fremlev fra Martinsen i Kolding er begge kommet med i netværket og har dermed fået titlen, Fagligt fyrtårn, i deres organisation.

Kasper siger om sin start:

"Det faldt ret naturligt, at jeg skulle være fagligt fyrtårn, da jeg er blevet statsautoriseret revisor for nyligt, og deraf var jeg i forvejen fagligt opdateret."

Mens Anne fortæller:

”Jeg kan godt lide at nørde ned i loven og nørde med andre, som synes loven er lige så spændende som mig. Og så elsker jeg faglige diskussioner – altså nørderi på højt plan. Jeg befinder mig godt i rollen som formidler, og det ”presser” mig til at blive bedre til at dele viden med mine kolleger.”

Som faglige fyrtårne oplever de at komme tættere på de faglige specialister i RGD og dermed også tættere på mere viden.

Anne giver et eksempel på brugbar videndeling:

”En af de store fordele ved Fagligt fyrtårn er, at vi får nyeste faglige viden serveret og får lov til at teste og give input til nogle værktøjer, som senere ender hos mine kolleger, f.eks. RGDataanalyse. Det betyder, at de værste børnesygdomme i systemet er luget ud, inden mine kolleger får adgang til programmet, da vi selv har været igennem en del af fejlkilderne og testet systemerne, og det er et mega privilegie!”

Formaliseret videndeling finder sin form

Kasper prioriterer at dele ud af sin viden blandt sine kollegaer, så snart han har den.

Vidensdeling sker på morgenmøder, personalemøder og i den daglige sparring. Derudover er han med, når der holdes seminarer for kunder, således de også er opdateret på aktuelle ting, der har betydning for deres virksomhed.

Selvom interessen og nysgerrigheden fra kollegaer er stor, erkender Anne, at de ikke er helt i mål med at finde ud af, hvordan de videndeler bedst.

Anne deler sine erfaringer hidtil:

”Vi deler primært viden via vores nye intranet. Derudover giver vi hinanden faglig sparring, når vi ses, og så får vi oftest taletid på afdelingsmøder og møder, når der er specifikke emner eller problemstillinger, som f.eks. ISA 315.”

Det gode ved initiativerne i RGD er, at de er målrettet os og de systemer, vi bruger, og derfor er mere hands on ift. mange andre initiativer og kurser.

Vil du også være et Fagligt fyrtårn?

Hos RGD glæder vi os til også fremadrettet at støtte netværket – så den enkelte medarbejder, vores medlemsfirmaer og dermed revisionsbranchen som helhed fortsat videreudvikler det høje faglige niveau.

Hvis du også ønsker at deltage eller blot høre mere om Fagligt fyrtårn-netværket, så kontakt seniorkonsulent Michael Marseen.