Skat

Personskattereformen

En del af reformen om personskatterne er nu vedtaget i Folketinget. ”Reformen” består i ændrede skattesatser mv. for de statslige progressive skatter, forhøjelse af beskæftigelsesfradragene og et yderligere beskæftigelsesfradrag til seniorer.

 Mellemskat, topskat og top-topskat

Fra og med indkomståret 2026 er der tre progressive statsskatter:

  • Mellemskat
  • Topskat
  • Top-topskat.

De nye skattesatser er følgende:

  • Mellemskat på 7,5 % af den del af beregningsgrundlaget, der overstiger et bundfradrag på 588.900 kr. (2024-niveau)
  • Topskat på 7,5 % af den del af den personlige indkomst (efter AM-bidrag), der overstiger 714.400 kr. (2024-niveau)
  • Top-topskat på 5 % af den del af den personlige indkomst (efter AM-bidrag), der overstiger 2.381.200 kr. (2024-niveau).

 

Beregningsgrundlaget for mellemskat er den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger 50.500 kr. (2024-niveau), for ægtefæller dog 101.000 kr. (2024-niveau). Det er det samme beregningsgrundlag, som er gældende for den nuværende topskat i 2024 og 2025.

Skatteloftet for kapitalindkomst er fortsat 42 %.

Skatteloftet (heri ej medregnet AM-bidrag og kirkeskat) for personlig indkomst er for personer, der skal betale mellemskat, 44,57 %. Hvis der tillige skal betales topskat, er skatteloftet 52,07 % (svarende til det nuværende skatteloft). Er man top-top-skatteyder, udgør skatteloftet 57,07 %.

 

Forhøjelse af beskæftigelsesfradragene og et ekstra fradrag til seniorer

Det almindelige beskæftigelsesfradrag og det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere er blevet forhøjet. Endvidere er der indført et ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer.

 

Det almindelige beskæftigelsesfradrag

I 2024 beregnes det almindelige beskæftigelsesfradrag med 10,65 % af arbejdsindkomsten, og det maksimale fradrag udgør 45.100 kr.

I 2025 forhøjes satsen til 12,3 % og det maksimale fradrag til 53.500 kr. (2024-niveau).

For indkomståret 2026 og følgende år udgør satsen 12,75 % og et maksimalt fradrag på 58.200 kr. (2024-niveau).

 

Det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

I 2024 beregnes det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere med 6,25 % af arbejdsindkomsten, og det maksimale fradrag udgør 25.300 kr.

Fra og med 2025 forhøjes satsen til 11,5 % og det maksimale fradrag til 46.500 kr. (2024-niveau).

 

Ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer

Fra og med indkomståret 2026 er der indført et ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer. Der er tale om et fradrag, som gives i to år forud for det år, hvor personen bliver folkepensionist.

Fradraget beregnes i 2026-2028 med 1,4 % af arbejdsindkomsten og kan maksimalt udgøre 5.600 kr. (2024-niveau).

I 2029 udgør satsen 3,8 % og et maksimalt fradrag på 15.300 kr. (2024-niveau).

Et fradrag i 2030 og følgende år bliver beregnet med 3,9 % og et maksimalt årligt fradrag på 15.700 kr. (2024-niveau).