Skat

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2024

Denne vejledning dækker reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland i de fleste situationer, man kan komme ud for. Både lønmodtagere, bestyrelsesmedlemmer, ulønnede medhjælpere og erhvervsdrivende kan anvende reglerne, men på hver deres måde. Et af de vigtigste punkter er reglerne for dokumentation af korrekt udbetaling. Udbetalingerne bliver skattepligtige, hvis ikke man har dokumentation for korrekt udbetaling. Vi står naturligvis til disposition med råd og vejledning i de konkrete situationer.