Revision & regnskab

Underrepræsentation

Redaktionsslutdato: 9. juli 2019

 

Et mærkeligt ord – men ikke desto mindre findes der i selskabsloven en bestemmelse med navnet ”Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn”.

Bestemmelsen er helt fra 2012, og der har i pressen været en del omtale af de problemstillinger, den har medført.

Det skal med det samme bemærkes, at bestemmelsen kun gælder for de helt store virksomheder i selskabsform, typisk børsnoterede virksomheder og virksomheder med to af følgende kriterier opfyldt: En balancesum på mindst 156 mio. kr., en omsætning på mindst 313 mio. kr. og mindst 250 ansatte.

Den type virksomhed er der trods alt en hel del af, og i den seneste tid har vi oplevet, at Erhvervsstyrelsen har øget fokus på selskabernes opfyldelse af reglerne.

I selskabernes årsrapport er der nemlig krav om, at ledelsesberetningen skal oplyse om flere ting vedrørende det såkaldte underrepræsenterede køn (der kan være af begge køn).

Der skal oplyses status for opfyldelsen af de måltal, man skal opstille for den øverste ledelse (bestyrelsen) – og det skal forklares, hvorfor man eventuelt endnu ikke opfylder måltallet.

Herudover skal der oplyses om den politik, selskabet har for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på lavere niveauer end i den øverste ledelse.

Erhvervsstyrelsen har defineret måltallet med fordeling på de to køn mindst således:

  • 3 bestyrelsesmedlemmer – 1 af det ene køn, 2 af det andet
  • 4 bestyrelsesmedlemmer – 1 af det ene køn, 3 af det andet
  • 5 bestyrelsesmedlemmer – 2 af det ene køn, 3 af det andet
  • 6 bestyrelsesmedlemmer – 2 af det ene køn, 4 af det andet

og så videre.

Mange forsøg på en munter formulering har fundet vej til ledelsesberetningerne (eksempelvis ”vi forventer at opfylde måltallet i 2030”), men det accepteres ikke af Erhvervsstyrelsen. Opfattelsen er, at der nu er passeret så meget tid efter 2012, at kønsfordelingen skal være på plads.

Dette giver en del udfordringer, og oven i det hele kommer, at vi som revisorer har pligt til at oplyse i vores udtalelse om ledelsesberetningen, om reglerne overholdes.

Det er kompliceret – ordet ”egnethed” anvendes i øvrigt ikke.